3B’s fælleslokaler

Denne opgave kom grundlæggende at handle om hvordan arkitektur kan huse aktiviteter og både optage og vise frem spor af det liv som mennesker lever i den.
Lysnings rolle i projektet var at finde ud af hvorfor fællesarealerne i 3Bs almene boligforeninger ikke bliver brugt i større omfang og hvordan beboerne kan bruge arkitekturen anderledes.Hvad ligger til grund for de problemer som beboerne oplever i forhold til brugen af festlokaler, vaskerier med videre?Udfra en overbevisning om at arkitektur kan skabe social forandring gennem rumslige, fysiske ændringer blev samtaler afholdt med flere beboere fra forskellige afdelinger, for at forstå situationen og blive gjort opmærksom på de “barrierer” som forhindrer en god og hensigtsmæssig udnyttelse af fællesarealerne. En central tanke var at arkitekturen skal tillade at folks egne fortællinger og drømme“sætter sig fast”, hvis dens brugere skal føle sig hjemme og få en følelse af ejerskab og også ansvar overfor den.
   

Hvis det ikke bliver en del af din fortælling om
hvad hjemmet er, virker det ikke.Under ledelse af Anna-Claudia Eriksen fra acelab og i samarbejde med arkitekt Anders Hilbert blev et katalog udviklet, som hjælper beboere at identificere og kategorisere problemer. Gode fællesarelarer afhænger nemlig af et personligt engagement blandt beboerene.
Kataloget viser derfor at de selv kan løse simple arkitektoniske problemer. Ved hjælp af en række tiltag præsenterer kataloget således løsningsforslag til hvordan adfærdsmæssige, rumslige og/eller organisatoriske problemer kan adresseres.
Diagrammer, og illustrationer er med til at på en pædagogisk og lidt humoristisk måde demonstrere problemer og løsningsforslag. Konstellationer af ikoner som illustrerer forskellige kvaliteter dukker op
i forskellige “løsningskategorier”. De illustrerer herved at for eksempel en flytbar skillevæg både er med til at afgrænse rum og skabe bedre akustiske forhold.
Nogle gange opfattes 3B som en upersonlig og anonym “størrelse”. Derfor er det vigtigt at den som modtager kataloget kan mærke at ikoner,
diagrammer og tegninger er lavet i hånden - og dermed også blive gjort opmærksom på den personlige og menneskelige omhu som ligger til grund for arbejdet.

Tegnestuen Lysning, KØBENHAVN, DANMARK. CVR:  35060472,
Tlf: +45 60 47 76 43