Dagaro etape II:
førstesalen og bygningens ydre
Etape II i projektet Dagaro handler dels om at skabe et samlet ydre udtryk, i harmoni med stedets stemning, dels om at istandsætte overetagen på en måde der afspejler beboernes levemåde.
Eksisterende tagkonstruktion,
 
bygningens orientering og placering i sin kontekst samt naturligvis økonomiske betingelser er allesammen parametre som er med til at definere både udformning, materialevalg og fremgangsmåde.

Planen er fleksibel og robust idet der både kan åbnes op og lukkes af, efter skiftende behov
–afhængig af hvorvidt der er gæster, småbørn og aktivitet i weekenderne, eller kun de to beboere i hverdagens stilhed. 

Eftersom huset er både gammelt og skævt tager istandsættelsen udgangspunkt i skorstenens placering og de eksisterende bjælker samt spærkonstruktionen som også vil blive udbedret efter behov.

Et badeværelse med fokus på velvære og arkitektoniske overaskelser, etableres ved siden af skorstenen. Sammen med trappens placering er det med til at definere ovenetagens rumlige inddeling.

Tagspærrenes placering skaber en interessant, arkitektonisk rytme, med kviste og ovenlys som naturligt placerer sig i mellemrummene. Stedets udtryk

Der bliver skabt harmoni mellem tilbygningen og husets ydre. Med sin beliggenhed i den unikke haves mystiske landskab bliver der nærmest skabt en meget lokal fortælling og tradition:
Tilbygningens taghældninger bliver gentaget i kvistene. Et samlet, ensartet farveudtryk begynder at sprede sig på hele grunden. Endnu flere rumligheder, visuelle forbindelser og retninger bliver etableret og forstærket.
En historiefortælling gennem arkitekturen Yderligere analyse og registrering på stedet viste sig at være vigtigt for at finde frem til en god rumlig inddeling og et hensigtsmæssigt formsprog og ydre udtryk. 
Studiet af naturen og arkitekturen kom at handle meget om at se sporene af liv og drømme på stedet. Det handlede om at se resultaterne af den livsfilosofi som har afstedkommet de valg som er blevet foretaget på stedet:

Et vidnesbyrd om selve måden at anskue og indrette sin tilværelse.

Hurtig, afprøvende skitsering har været en god måde at undersøge en lang række muligheder igennem arbejdsprocessen.
Tegnestuen Lysning, KØBENHAVN, DANMARK. CVR:  35060472,
Tlf: +45 60 47 76 43