Kringsjötorp traktorskur

Kringsjötorp traktorskur er et eksempel på hvordan man gennem skitsering kan opdage nye muligheder og hvordan man for enhver praktisk løsning kan indarbejde en æstetisk konsekvens. Projektet blev lavet i tæt samarbejde med min gode ven og faglige kollega Anders Hilbert, hvis familie var
bygherre. Familien ønskede et sted at opbevare og reparere deres tre traktorer som bliver brugt i haverne omkring deres svenske ødegårde. Skuret blev tegnet som selvbyg– idet familien ønskede at opføre en ny, fritstående bygning med deres egne hænder.


Et særligt ankomstrum

Familiens to huse er placeret med en halv kilometers mellemrum, blandt store sten og blåbærbuske i en bakket, skånsk produktionsskov. Følger man den snoede grusvej forbi det første hus ankommer man til en lysning på et lille, højt placeret plateau, før man tager videre ned ad bakken, rundt om en lade og op på gårdspladsen ved det andet hus, hvor vejen slutter.

Vi besluttede os for at  forstærke fornemmelsen af et omstillingssted. Ved at placere traktorskuret i en vinkel på et eksisterende brændeskur fik vi skabt en lille gårdsplads hvor vejen åbner sig og nærmest fungerer som en slags port.
Inspireret af den næsten ligestillede tilgang til ladebygninger og landsbykirker som vi oplevede på en studietur til Mississippi og Alabama, foreslog vi familien at lade bygningen blive et slags tempel hvor hverdagsritualerne omkring traktorerne kan komme i fokus. Denne tilgang betød at bygningens størrelse, placering og form ikke kun skulle bestemmes af traktorernes størrelser og tilkørselsforhold, men også af hvordan der kan skabes gode lysforhold og udsigter og især hvordan den nye bygning ændrer den måde området omkring husene bliver opfattet og brugt.


Ønsker, begrænsninger og krav til bygningens formUdgangspunktet er at traktorskuret udefra skal efterligne områdets måde at bygge lader på, men indefra være et stort og roligt rum. Hele facaden mod vejen kan åbnes, men bliver dermed også helt lukket når traktorerne ikke er i brug.

Dette giver en privat følelse når man er alene i skuret, og en meget inkluderende
og velkommen stemning når dørene er åbne.

For også at kunne rumme en traktor med grab på tværs i bygningen, valgte vi at gøre skuret bredere på midten, hvilket medførte at vi måtte tegne en spærkonstruktion der virker harmonisk i både en smal og bred version.


Disse spær endte med at være et stærkt kendetegn ved bygningen der på en gang forklarer bygningens form og konstruktion og samtidigt giver fornemmelsen af at være inde i maven på et stort dyr. Mod syd åbner facaden sig op for lys og udsigter ud over den stejle bakke og ind mellem skovens træer. Dette medførte et stort glasparti med 8 høje vinduer,
der gør at man ofte kan klare sig uden kunstig belysning og at stemningen i traktorskuret dermed får lov til at blive påvirket af vejret og skiftende årstider.
Igennem samtaler om kvaliteterne ved dette design opstod idéen om at skuret også kan fungere som en midlertidig festsal–en idé som formentlig har betydet en langt mere omhyggeligt detaljering og en fortsat interesse i bygningen.
Skurets liv og udvikling


Selve udførslen af skuret blev delt op således at fagpersoner støbte fundament og lagde skifertag, mens resten af arbejdet blev udført af familien, os samt venner og bekendte. De store træk blev fastsat før byggeriet blev påbegyndt, men nøjagtig vinduesplacering, detaljer omkring den indre vægbeklædning, portenes udformning, lysninger, zinkafslutninger, låsemekanismer og belysning tegnede vi blot skitser af.
Det egentlige design foregik på byggepladsen over flere år, og i aktiv, lærerig diskussion blandt venner og familie. På denne måde bliver designet utroligt stedsspecifikt og personligt. Det er vigtigt at man i bygningen kan mærke den vedholdenhed og omsorg som bliver lagt i udførslen og at bygningen kan fortsætte med at være et stolt, fælles projekt som familie og venner kan samles om.Skuret er blevet brugt flittigt og har dannet en slags samlingspunkt mellem de to huse. Undervejs i byggeriet er der blevet holdt tre store fester i traktorskuret og i 2017 blev Anders Hilberts bryllup holdt her. Portene blev åbnet og traktorerne blev kørt ud på gårdspladsen. Rummet blev pyntet med farverige lamper og midlertidige langborde og bænke blev bygget af gæsterne.
Bagefter blev borde og bænke pakket sammen. Værkstedet blev genetableret og traktorerne blev atter kørt ind. Et bordtennisbord efterlades opslået i et stykke tid indtil en traktor eller en bil har brug for at indtage pladsen.
Ambitionen er at traktorskuret ikke skal tænkes som et byggeri der nogensinde behøver at stå helt færdigt, men som allerede under byggeriet kan begynde at tjene sin funktion og som altid kan viderebearbejdes og tilpasses nye behov og drømme.Tegnestuen Lysning, KØBENHAVN, DANMARK. CVR:  35060472,
Tlf: +45 60 47 76 43