Mødelokale i København NV
De aspekter der definerer formenOpgaven at tegne mødelokalet handler om at lade tre aspekter spille sammen og definere mødelokalets form og placering i rummet. 

Mødelokalet mest åbenbare funktion er at tilbyde fysiske rammer for mindre møder og præsentationer der bliver afholdt på stedet: Et møde hvor deltagerne sidder samlet rundt et smalt bord. Det skaber forudsætninger for et uhøjtideligt møde hvor deltagerne på hver side af border sidder forholdsvis tæt på hinanden. Ved at lade bordet vokse en anelse i længden–og ved at sørge for at stolene er gode og komfortable–bliver der lagt op til at mødedeltagerne godt må fylde lidt mere i bredden og læne sig tilbage.
På denne måde bliver mødet nærmest  “koreograferet” således at det afspejler virksomhedens uhøjtidelige omgangstone og åbne og nysgerrige tilgang til sit virkefelt.
Placeringen i rummet og de omgivende funktioner

I løbet af analyse- og registreringsarbejdet stod næste aspekt tydeligt frem: Måden som mødelokalet bliver tilføjet til den eksisterende rumlige kontekst kommer til at påvirke dets udformning. På samme måde bliver formen påvirket af den kontekst af funktioner som mødelokalet skriver sig ind i–for på den måde at føles som en naturlig del af helheden.
   
Pludselig opstår et kreativt benspænd: Det bliver yderst relevant at tænke forskellige måder at udforme både dets indre og ydre, ind i omgivelserne. 

Det viser sig at være en god idé at dreje mødelokalet en anelse, således at det ikke kommer til at blokkere for vinduernes lysindfald. Ved at lade form blive lidt mere rund bliver mødelokalets form mindre anmasende samtidig med at det også giver rigtig god mening i forhold til det store, men ret smalle rum som mødelokalet kommer til at indgå i. 
 

En kortlægning af tilstødende rumlige inddelinger og funktioner, fremhæver flere interessante rumlige “kontaktflader” og bidrager med nye desingmuligheder.
At lade form og materialer forstærke en fortællingMødelokalets form, farve, materiale og funktioner er altsammen med til at definere et udtryk som siger noget omvirksomhedens kultur og identitet.
Mødelokalet fremstår i kraft af både form og materiale som et fremmed objekt i rummet. På samme måde ønsker virksomheden at fremstå som en moderne og nytænkende spiller indenfor sit område.

På den ene side af mødelokalet bliver der gjort plads til opbevaring og udstilling af prototyper, billeder og alskens værktøj og udstyr. Den anden side står for et mere roligt udtryk. Den store flade kan f eks bruges til fremlæggelser foran et større publikum i køkkenzonens spiseområde. I den side som vender mod, og definerer, et gangarel danner en niche et lille loungeområde. 


Tegnestuen Lysning, KØBENHAVN, DANMARK. CVR:  35060472,
Tlf: +45 60 47 76 43