Lysnings vision


Tegnestuen Lysning bestræber sig  på at forædle steder og fylde dem med glæde, liv og mening–og på at gøre dem både personlige, praktiske, skønne og holdbare, igennem såvel  bygninger som helt ned i møbelskala.


I hver opgave er der noget helt særligt på spil. Der vil altid være grobund for både begejstring, nysgerrighed og fascination. Der er altid noget at vise; i alt hvad vi møder er der noget at opleve, se og mærke!Hvad er tegnestuen Lysning?


Tegnestuens indehaver er Josef Svanström. Josef arbejder selvstændigt, men løser som regel opgaver sammen med andre
 arkitekter, snedkere, tømrere og andre aktører–hver især med uvurderlig viden og kunnen indenfor sit felt.


De ting der er vigtigst at holde fast i


Det er altafgørende at finde frem til de bærende kerneværdier som skal vise vej fra analyse til byggeri og gøre resultatet præcist og meningsfuldt. Det handler om at finde ud af hvad der dybest set er på spil; de underliggende tanker der afstedkommer fortællinger og drømme hos
 bygherre og brugere, og som også kan aflæses i eksisterende bygninger og omgivelser. På denne måde opstår hvert projekt med udgangspunkt i nogle præcise kvaliteter, som kan frembringes på forskelligt vis, helt afhængigt af de praktiske behov og tilgængelige midler.

Måder at finde frem til formenSkitsering spiller en central rolle. Gennem gentagende iterationer og med forskellige tegne- og modelteknikker bliver trådene langsomt samlet. Det er et reflekterende arbejde, hvor der ikke fra starten vides hvordan
en opgave skal løses, 
men hvor kerneværdierne bruges som vurderingsredskab. Ofte opstår der i denne fase overraskende muligheder for hvordan et projekt kan tilføres værdi ved enten at blive billigere, mere brugbart, mere kompakt eller mere fleksibelt.


Alt det, som jeg ofte vender tilbage tilI mit arbejde vender jeg ofte tilbage til hvordan andre mennesker har løst opgaver, for at lære af deres erfaringer. Dette betyder ikke at deres resultater bliver direkte gentaget, men snarere at der bliver gjort brug af gode principper. Det kan dreje sig om rumlige forhold og hvordan vi igennem historien har håndteret grundlæggende menneskelige behov. 

Jeg har en forkærlighed for enkle bygninger hvis placering, form og detaljer forholder sig til naturens både skønne og ødelæggende kræfter. Bygninger der forandrer sig med naturens rytmer, og samtidigt demonstrerer de praktiske
behov og de konstruktive overvejelser som var med til at give dem form.

På samme måde elsker jeg bygninger som tydeligt manifesterer beboernes og brugernes drømme og intentioner. Huset, hjemmet, bygningen skal være verdens midtpunkt for dens bruger og jeg mener at et godt sted derfor altid skal afspejle menneskets selvforståelse og samtidigt kunne pege på fremtidige drømme og ønsker. Ved altid at være klar over det, kan jeg igen og igen motivere mig til at være påpasselig og opmærksom i alt hvad jeg laver.Tegnestuen Lysning, KØBENHAVN, DANMARK. CVR:  35060472,
Tlf: +45 60 47 76 43