Lysnings vision


Tegnestuen Lysning bestræber sig  på at forædle steder og fylde dem med glæde, liv og mening–og på at gøre dem både personlige, praktiske, skønne og holdbare, igennem såvel  bygninger

som helt ned i møbelskala.

I hver enkel opgave er der er altid noget at vise; i alt hvad vi møder er der noget at opleve, se og mærke!

Hvad er tegnestuen Lysning?


Tegnestuens indehaver er Josef Svanström. Josef arbejder selvstændigt, men løser som regel opgaver sammen med andre arkitekter,
 snedkere, tømrere og andre aktører–hver især med uvurderlig viden og kunnen indenfor sit felt.


De ting der er vigtigst at holde fast i


Det er i alle opgaver centralt at finde frem til de bærende kerneværdier som skal vise vej fra analyse til byggeri og gøre resultatet præcist og meningsfuldt. Det handler om at finde ud af hvad der dybest set er på spil; de underliggende tanker der afstedkommer fortællinger og
drømme hos bygherre og
 brugere og som også kan aflæses i eksisterende bygninger og kontekst. På denne måde opstår hvert projekt med udgangspunkt i nogle præcise kvaliteter, som kan frembringes på forskelligt vis, helt afhængigt af de praktiske behov og tilgængelige midler.

Måder at finde frem til formenSkitsering spiller en altafgørende rolle. Gennem gentagende iterationer og med forskellige tegne- og modelteknikker bliver trådene langsomt samlet. Det er et reflekterende arbejde, hvor der ikke fra starten vides hvordan
en opgave skal løses, 
men hvor kerneværdierne bruges som vurderingsredskab. Ofte opstår der i denne fase overraskende muligheder for hvordan et projekt kan tilføres værdi ved enten at blive billigere, mere brugbart, mere kompakt eller mere fleksibelt.


De ting jeg tit vender tilbage tilI mit arbejde vender jeg ofte tilbage til hvordan andre mennesker har løst opgaver, for at lære af deres erfaringer. Dette betyder ikke at jeg direkte gentager andres resultater, men snarere at jeg gør brug af gode principper – det kan dreje sig om rumlige forhold og hvordan vi igennem historien har håndteret grundlæggende menneskelige behov. 

Jeg har en forkærlighed for enkle bygninger hvis placering, form og detaljer forholder sig til naturens både skønne og ødelæggende kræfter. Bygninger der forandrer sig med naturens rytmer, og samtidigt demonstrerer de praktiske
behov og de konstruktive overvejelser som var med til at give dem form.

På samme måde elsker jeg bygninger som tydeligt manifesterer beboernes og brugernes drømme og intentioner. Huset, hjemmet, bygningen skal være verdens midtpunkt for dens bruger og jeg mener at et godt sted derfor altid skal afspejle menneskets selvforståelse og samtidigt kunne pege på fremtidige drømme og ønsker. Ved altid at være klar over det, kan jeg igen og igen motivere mig til at være påpasselige og opmærksomme i alt hvad jeg laver.Tegnestuen Lysning, KØBENHAVN, DANMARK. CVR:  35060472,
Tlf: +45 60 47 76 43