Skitseprojekt: Sydfyns squashklub
Sammen med arkitekterne Gustaf Selling og Anders Hilbert gik turen til Svendborg for at hjælpe en lokal squashklub med at få bevilling til nye faciliteter. Opgaven handlede i første omgang om at bruge arkitektur til at udvikle og præsentere
sociale ritualer og stemninger knyttet til sporten. På denne måde var visionen at skabe begejstring omkring en sport der for udefrakommende kan virke privat og indelukket.


Begejstring og stolthed for udøvelsen af sportenDet endelige bidrag er et skitseforslag som i første omgang skulle samle og bearbejde bygherres ønsker og idéer og sidenhen fungere som værktøj til videre dialog om projektet med politikere, investorer, klubber og organisationer.
Vi valgte derfor at lægge vægt på at kommunikere den begejstring og stolthed for udøvelsen af sporten som vi mærkede hos bygherre og samtidig vise hvordan, med lyse og generøse rum, selve arkitekturen kan være med til skabe et bredere socialt liv omkring sporten.


Forslaget beskriver en rektangulær hal-bygning på 550 m2, med tre squashbaner, en bane til ricochet og en bane til vores ny-opfundne sport: temposquash.Højdeforskellen mellem omklædningsrummene i det eksisterende idrætscenter og squashhallen udnyttes til at bygge en tribune. Den kobler funktionerne sammen og er overdækket af en tilskuerbro der sikrer at spillere og nysgerrige gæster kan følge med i kampene. Videre giver den også adgang til 1. salen i resten af idrætscenteret.

Adgang til hallen sker enten ved at gå gennem idrætscentret ad en trofægang, fra nordsiden gennem vindfanget eller fra omklædningsrummene.


Rummet er oplyst med shed-vinduer mod nord for at sikre et diffust og klart lys og foreslås bygget enten som fuldmur eller med poroform-blokke.   
Skitsemodeller fra tidligt i projektet, hvor fordeling af funktioner og stedets disposition afprøves.


Helt gennemgående for projektet var det at der til hver praktisk løsning fulgte sociale, oplevelses- og stemningsmæssige muligheder med. Eksempelvis var det bygherres idé at koble squashklubben på en eksisterende tennishal bag et større idrætscenter i byen. På denne måde kunne vi, på samme måde som når bilforhandlere grupperer sig, udnytte den strøm af mennesker der hver dag passerer til at få flere til at få øjnene op for sporten.
    Da tennishallen er uisoleret blev planen at skabe et sted hvor også tennisspillerne ville få et nyt sted at klæde om og gå på toilettet samt et varmt sted at være tilskuere.
Tanken var at dette ville skabe et socialt liv mellem flere klubber med begejstring for ketchersport, men også at flere ville engagere sig i at få projektet stablet på benene.
     Men da tennisklubben ikke viste interesse for deltagelse koblede vi os i stedet direkte på Idrætscenteret. Eksisterende omklædningsfaciliteter og infrastruktur kunne således udnyttes, hvilket gjorde det muligt at bruge en større del af ressourcerne på at gøre bygningens konstruktion holdbar og på at udvikle spændende nye tekniske tiltag der kan gøre sporten mere børnevenlig, tilskuervenlig og sjovere.


Strategier for langtidsholdbarhedEn bærende idé, som skal sikre langsigtet holdbarhed, er en adskillelse mellem de hurtigt udviklende tekniske elementer og de mere konstante og forudsigelige kvaliteter som lys, rum og materialer. Med bygherre blev der udviklet idéer til teknologier som “instant replay”, træningsprogrammer og spil der udvider brugen af banerne. Det er dog vigtigt at både hardware og software let kan opgraderes eller på et tidspunkt fjernes helt.
I den anden ende af holdbarhedsspektret er selve hallen, som man på lang sigt ville have lyst til at genbruge til andre formål hvis der i første omgang tænkes grundigt over byggeteknik, dagslysforhold og forbindelsen til resten af anlægget. Banerne baserer sig på meget specifikke internationale standarder, som formentlig ikke ændrer sig det store, hvilket blot kræver løbende vedligehold og ikke større ombygninger. 
Tribunen og tilskuerbroen er tænkt som et stort, indsat møbel, med plads til komfortable pauser og rum til sociale aktiviteter mens man venter. Det er tanken at “møblet” skal udføres i varme og bløde materialer som kan sænke lydniveauet lokalt og samtidigt patinere smukt og vise spor efter brug. Funktionens holdbarhed er derfor nogenlunde sikker, og der kan lægges mere omhu i designet, mens det samtidigt indarbejdes at de dele der slides mest, om det er af sko, numser eller skiftende smag, også er de letteste at udskifte.

Tegnestuen Lysning, KØBENHAVN, DANMARK. CVR:  35060472,
Tlf: +45 60 47 76 43